Регистрация

Добре дошли в електронния магазин на shop13! За да пазарувате артикули от каталога е необходимо да се регистрирате.

* - задължителни полета
Забележка: Паролата трябва да съдържа само латински букви (a-z, A-Z), цифри (0-9) или _ (долна черта)

Желаете ли да въведете още сега данни на юридическо или физическо лице за издаване на фактури при пазаруване?

Да желая
Не, благодаря

Данни за контакт и вход в магазинаДанни за доставка

С натисканена бутона РЕГИСТРАЦИЯ гарантирам, че съм прочел и съм съгласен с общите условия на магазин shop13bg.com

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Shop13

 

 

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате уеб сайта на Shop13. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт! 

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Дот Пойнт" ЕООД (наричан по-долу Shop13) от една страна и Потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн www.shop13.bg и поддомейните му (наричани по-долу Сайт).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк, разположени на страниците на Shop13 Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

 

"Дот Пойнт" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище гр. София, ж.к. Младост, Ид. номер по Булстат: 200 346 538 ; ДДС Номер: BG200 346 538

 

1. Условия за използване на Сайта на Shop13

Потребителят приема, че услугите и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Shop13 не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с oтстраняването на нанесените вреди.

 

 

2. Задължения на потребителя при регистриране 

- да предостави точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); 

- да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната, точност, актуалност и изчерпателност. 

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Shop13 има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

След кликане на бутона "Потвърждавам поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "кошницата". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които са станали достояние на Shop13 при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. 

Приемайки настоящите Общи условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Shop13 при доставка на поръчани стоки или услуги.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Shop13 за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от Shop13.

Shop13 изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

Shop13 си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Shop13, след като извърши процеса на регистрация. 

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично, от свое име е отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Shop13 за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността. В случай на забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Shop13 автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. 

Shop13 не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. 

 

3.Стоки и услуги

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. 

Shop13 не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото и, физическите и размери, дестинацията и начинът на доставка. 

Поръчана стока с персонализация, бранд, снимка на клиента, не подлежи на рекламация и връщане.

Shop13 има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Shop13 не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

 

4.Закупуване на стока и/или услуга, представена в Shop13

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от Shop13. В процеса на правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Shop13, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена: 

- при потвърждаване на направената поръчка от Shop13 по телефон или email

Shop13 има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Shop13 има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена под старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. 

 

5.Доставка и плащане на закупени стоки 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. 

Shop13 си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни след като информира Потребителя за това. 

Shop13 си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Веднага след предаване на стоката на куриер, Shop13 се освобождава от риска за повреждане/загубване на стоката, който се прехвърля върху потребителя. Shop13 не носи отговорност  за закъснение в случай, че:

закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Shop13 или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. 

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Shop13 и след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. 

При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него срока и ще депозира разликата между пълната и стойност и направеният депозит при получаването и. 

6.Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката - куриерският плик може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби, лепенки и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 

Стока се приема за връщане, САМО ако е съхранена във вида, в който е получена, без да е употребявана, с оригинална и запазена опаковка.

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на дефектна стока са за сметка на Shop13. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Shop13 възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. 

 

7.Гаранционно обслужване 

С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване Shop13 издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. 

Гаранцията губи валидност: 

а) при изгубена гаранционна карта; 

б) при опит за ремонт от неоторизиран от Shop13 сервиз; 

в) при повреди причинени от неправилна експлоатация; 

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието; 

д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта; 

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). 

Гаранционното обслужване се извършва от Shop13, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. 

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на Shop13 по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. 

 

8.Други

Shop13 има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Shop13 си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. 

 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. 

 

Shop13 не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Shop13 С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.shop13.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, но при условие, че стоката е съхранена във вида, в който е получена, без да е употребявана, с огригинална и запазена опаковка.